Toimintasuunnitelma

Kotiseutuyhdistyksen toiminta perustuu hyvälle talkoohengelle. Vuosien saatossa museoalueella on toteutettu monenlaista rakentamista, ylöskohottamista, huoltamista ja siivousta. Laskematon on se talkootyön määrä ja arvo, joka yhteisesti on tehty kotiseudun hyväksi.  Palkkana on ollut  hyvä ja tyytyväinen mieli, kun on saanut katsella  hyvää  työn tulosta. Ainahan talkoisiin liittyy myös leppoinen ja virkistävä yhdessä oleminen.  Eteenkinpäin tarvitaan aktiivisia tekijöitä  ja  talkoovoimaa. Tähän luottaen kotiseutuyhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2013 hyväksyttiin seuraava toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

1. Vanhojen asuinpaikkojen kartoitus kylittäin

2. Toiminta museoalueella ensi kesänä

 • siivous- ja korjaustalkoo
 • aukioloaika, valvonta, opastus, kahvio ym.
 • museorakennusten siivoaminen, erityisesti riihi
 • varastorakennuksen jakaminen kahteen osaan: a) museoesineet, b) käyttöesineet
 • Lestinpäivän järjestäminen su 6.7.2014

3. Yhdistyksen 60v. -juhlan järjestäminen.

4. Yhteistyö muiden kotiseutuyhdistysten  ja maakuntamuseon kanssa.

5. Kesällä museoalueella tehtävät korjaustoimet vauriokartoituksen pojalta

 • aidan uusiminen/maalaaminen loppuun
 • uittoankkureiden entisöinti
 • päärakennuksen tuvan sisäkatto siistitään retusointimaalilla

5. Veneentekokurssin toteutuminen

 • veneen pohjapuut ja malli ovat Mikko Viitasalon varastossa

6. Jatketaan museoesineiden inventoimista ja luetteloimista.  Osallistutaan K-P:n kotiseutumuseoiden yhteiseen näyttelyyn.

7. Johtokunnan jäsenten tutustumisvierailut.

8. Luontoretken toteuttaminen tulevan suven aikana.

9. Lestin Mutti 2014 -lehden  toimittaminen

 • juttuehdotuksia, kirjoittajia, mainoksen hankinta,
 • lehden taittaminen ja painattaminen: tarvittaessa pyydetään tarjoukset
 • lehti on juhlanumero, 30. vuosikerta

10. Yhdistyksen toiminnan näkyvyys

 • joulun avaus ja jouluvalaistus
 • Lestin viikon tapahtumiin osallistuminen, mm. opastettu tutustumiskierros hautausmaalla
 • työnäytökset ja muikkumarkkinat
 • osallistuminen yhteisiin tilaisuuksiin, stipendit
 • Pirityiset ry:n jäsenyys
 • omien kotisivujen päivittäminen Pro-Lestijärvi sivuille
 • yhteistyö sukututkimusseuran kanssa
 • kotiseutuyhdistyksen 60 v. – historiikin valmistaminen